Kundalini

In een lezing van 23 mei 1982, die Zohra in Haaren hield, staat:

Vraag: Wat is de rol van de vrouw?

Zohra: In het mysteriespel zegt Jezus tegen Maria:

 

"Vrouw, zie daar uw zoon, geef hem uw tederheid,

opdat de wereld eens zal ophouden zich zelve te verslinden.

Gij zijt degeen, die licht en duisternis in zuiverheid,

en goed en kwaad in onschuld kan verbinden.

 

Eens zal de vrouw verpletteren de kop van de slang,

de begeerte overwinnen in tederheid en mededogen.

De haat en strijd, het woekeren eeuwenlang,

Zal door haar in liefde worden omgebogen."

 

Dat is de rol van de vrouw. Zo zal de vrouw uiteindelijk moeten worden wil zij de inspiratie van de Heilige Geest, die door het andere goddelijke aspect: de Moeder, het vrouwelijke aspect, tot de mensheid brengen.

De vrouw heeft deze rol nooit verstaan. Zij heeft zich aan de man overgegeven, hetgeen een grote zonde was, want daardoor verloor zij bijna haar eigen geest. Maar de vrouw zal nu tot dit bewustzijn komen, waardoor zij de wereld de werkelijke liefde zal kunnen geven.

De "kop van de slang" betekent: de persoonlijkheid, het kundalini – vuur. Door haar zal de persoonlijkheid danig kunnen worden omgebogen, opdat hij wordt dat kundalini – vuur, waardoor de mens in zijn geheel wordt opgeheven naar zijn eigen hogere geest.

© Zohra Noach

 

Al een tijdlang was ik aan het nadenken over Kundalini. Ik worstelde ermee, want ik had de neiging die kracht toch vooral te vertalen naar seksualiteit. Tijdens een overpeinzing kwam de volgende woorden in mij op:

 

"I asked: 'What is this Kundalini, this soft, pleasant feeling in the first chakra?'

The answer came immediately: 'Joy',

like in the touch of a soft breeze on a hot sunny day,

like in the touch of fresh air on your skin in the morning,

like in the sweet fragrance of a flower,

like in the smell of the earth in autumn,

like in the sound of water softly running nearby, like in the singing of a bird in the distance,

like in the taste of heaven in a dish,

like in seeing the overwhelming beauty of nature all around you.

It is ever so subtile, like a flash of silver light curling its way up to the heart, to come to a halt there. Meeting with the flashes of light from the universe, that come through the crown chakra, evenly finding their way to the heart."

 

Het drong tot mij door dat ik Kundalini verwarde met seksualiteit. En dat ik seksualiteit vooral verwarde met het hebben van seks. Maar seksualiteit is pure scheppingskracht, die je kunt ervaren met alle zintuigen, niet alleen de seksuele organen. Ik weet dat ik die hele subtiele, verfijnde aanraking met al mijn zintuigen kan ervaren. Alsof ik aangeraakt wordt door een veertje, in gehoor, in tastzin, in reuk, in smaak, in zien. Dan zit ik in het proces waarin de begeerte van de persoonlijkheid omgebogen wordt naar de liefde van het hart.

© Joyce Bos

Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie