Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie op weg naar de eigen wezenskern

Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie
op weg naar de eigen wezenskern

Een uitnodiging tot een verdiepend inzicht van het belang 
van integratie van de geestesenergie in onze persoonlijkheid

Inleiding

Geestesenergie is een wezenlijk onderdeel van ons, vaak verborgen dan wel onbewust, maar altijd actief. Deze energie is neutraal en het meest effectief wanneer we er op onze eigen manier bewust één mee durven te zijn. Dan gaat er een inspirerende, helende, rust- en warmte gevende kracht vanuit. Deze groeiende eenwording is een vorm van zelfrealisatie en innerlijke stabilisatie. Er zijn stappen nodig om dit te kunnen verwezenlijken. Hiertoe zijn verschillende hulpmiddelen aangereikt: onder andere energetische handelingen en vooral ook het toepassen van onze kernkwaliteiten in het dagelijks leven. Door dit consequent te doen groeit er die diepere eenwording met onze wezenskern.

Tijdens de bijeenkomsten geven we hier volop aandacht aan met veel gelegenheid tot uitwisselen.

Een belangrijk onderdeel tijdens deze drie bijeenkomsten zijn de onderstaande zeven kernkwaliteiten. Deze komen uit het boek ‘Zeven Kernkwaliteiten van mens’ van Zohra Noach.

Zuiverheid

Zuiverheid is het vermogen van de mens om de eigen licht – en schaduwkanten te herkennen.

Mededogen

Mededogen naar jezelf is dat je jezelf niet meer alles kwalijk neemt.

Bescheidenheid

Bescheidenheid houdt in dat de mens een grotere mate van innerlijke weerbaarheid kan creëren, wanneer hij of zij zich wil realiseren dat hetgeen hem/haar gebeurt, nooit zijn of haar totale identiteit uitmaakt.

Onwankelbaarheid

Alleen de mens die de eigen identiteit beschermt en bewaakt kan onwankelbaar zijn.

De eigen identiteit omvat meer dan de menselijke vormgeving die gebaseerd is op sociaalmaatschappelijke, cultuurhistorische en religieus godsdienstige elementen.

Dankbaarheid voor het leven

Wij mensen kunnen onze eigen lichtkanten zodanig in onszelf ontwikkelen dat zij velden van licht kunnen worden in het grote morfogenetische energieveld op deze planeet. Het is aan ons en daar kunnen wij dankbaar voor zijn.

Blijmoedigheid

Vernieuwd bewustzijn geeft nieuwe moed om het leven aan te gaan. Bewustzijn dat onze identiteit groter is dan alleen de vormgevingen en aspecten daarvan. De schat van onze eigen vrije wil.

Verdraagzaamheid

Kunnen wij de weerspannige energieën in onszelf tot een mate van verdraagzaamheid brengen?

Wanneer wij onszelf in verdraagzaamheid kunnen plaatsen, kunnen wij dit ook naar de ander.’

© Zohra Noach

Doel

Het doel van de werkcolleges is de innerlijke weg naar de eigen wezenskern bewust te beleven. Vanuit een creatieve zelfrealisatie kunnen we ons bewustzijn verder ontplooien tot een diepere vreugde, rust en acceptatie in en van onze innerlijke kracht. Van daaruit uitstralend naar anderen.

Tijdens de werkcolleges is het de bedoeling dat we de bewuste en de verborgen energetische drijfveren steeds duidelijker gaan herkennen. Als we deze herkennen kunnen we er bewust mee gaan werken.

De werkwijze is interactief, de nadruk ligt op de eigen beleving. Huiswerkopdrachten vormen een onderdeel van de werkcolleges.

De werkcolleges worden gegeven vanuit het perspectief van Psychosofia. Een nieuwe onafhankelijke spirituele stroming, gebracht door mevrouw Zohra Noach.

Programma

Dag 1

Tijdens het eerste werkcollege gaan we in op het onderwerp ‘wat kan creatieve zelfrealisatie zijn en waarom is een één-zijn met mijn wezenskern belangrijk?’ De eerste twee kernkwaliteiten komen aan de orde.

Dag 2

Op de tweede dag wordt aandacht besteed aan momenten van bewustwording. De derde en vierde kernkwaliteiten worden besproken. In de middag werken we met de ‘Verzoeningsoffensief-handeling’. Deze handeling ondersteunt ondermeer het innerlijk ontplooiingsproces.

Dag 3

Tijdens het derde werkcollege besteden we vooral aandacht aan de kracht en mogelijkheden van visualiseren en bespreken we de overige kernkwaliteiten.

Begeleiders                    

Anna Hofkamp

Anna Hofkamp

"Mijn affiniteit ligt bij: anderen ondersteunen bij het in contact komen met het hogere in zichzelf"

Joyce Bos

Joyce Bos

"Het is mijn kracht om in wat ik vertel, verstilling en verdieping aan te brengen, zodat de ander die ook in zichzelf kan ervaren"

Informatie

Data: 1 november, 22 november en 13 december 2013
Tijd: van 11.00 uur tot circa 15.30 uur, lunchpauze van 13.00 – 14.00 uur (lunch niet inbegrepen)
Adres: Noorderkapel
Laurillardlaan 6
3723 DM Bilthoven
Investering: € 150,- inclusief koffie/thee

Wilt u deelnemen aan deze werkcolleges? Vul dan onderstaand formulier in. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 oktober 2013. 

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Getagd , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie