Platform van de vijf innerlijke elementen

vijfster

In de Lichtpuntkaart 'Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief' wordt gesproken over het 'Platform van de vijf innerlijke elementen':

  • Hoop
  • Vertrouwen
  • Innerlijke ruimtelijke ordening
  • Nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en scheppingsenergieën
  • Diepte van verzoening

Ik zat daar zo eens over te peinzen en dacht 'waar denk ik nu aan als ik het woord ‘platform’ hoor? Welk beeld roept dat bij me op? Welke associaties krijg ik?'

Als eerste dacht ik, zet je zelf eens op een platform, zodat je heel goed kunt zien hoe en wat je bent. Je goede kanten, maar juist ook die kanten die je een beetje verborgen wilt houden. Je staat daar op dat podium, je kunt eromheen lopen en je kunt jezelf van alle kanten bekijken. Een platform is ook een landingsplaats, dus je kunt het platform beschouwen als een landingsplek voor de energie die van geest komt. Dan ben jij dat platform. En de geestesenergie landt in jou. Jouw eigen licht is het baken voor de geestesenergie. En jij bent ook de apron officer – dat mannetje met zijn glowsticks – die  aangeeft waar de landingsplek is. De glowsticks zijn de kwaliteiten van het hart, de zeven kernkwaliteiten.

In deze vijf innerlijke elementen is de grote gemene deler het verlangen. Verlangen is de oproep vanuit het hart naar die goddelijke staat van zijn. Verlangen is de oproepende kracht. Het is de motivatie, de drijfveer om niet aflatend bezig te zijn om die staat van zijn te realiseren. (Er is een Sanskriet uitspraak uit de Katha Upanishad: 'Utthishtata jagrata' en dat betekent: 'Sta op en rust niet voor en aleer je bereikt hebt het allerhoogste.'). In hoop zit het verlangen naar vrede, in vertrouwen het verlangen naar de goede uitkomst, in innerlijke ruimte ordening het verlangen naar een logische ordening van de dingen, alsook het verlangen naar rust en harmonie, in nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en scheppingsenergieën zit het verlangen naar echt te leven, te kunnen genieten, zoals een kind eigenlijk, en in diepte van verzoening ligt het verlangen naar het overstijgen van je kleine ik.

Het zijn vijf pijlers, het getal vijf. De vijfpuntige ster is een van de mooiste symbolen van het innerlijke  wezen van de mens. Wijst op het innerlijk koningschap, de godsvonk, de monade, dat gloeiende puntje in je hart. Het wezenlijke ik. Er is een prachtige uitspraak door Zohra Noach gedaan:

“Ik heb een ster ontvangen

en ik mocht haar in mijn handen houden

en toen weer vrijgeven

 aan hen die haar wilden hebben”

                                                                                                                                                © Zohra Noach

Joyce Bos, april 2014
Mandala: Jorinde Boekholt

Getagd , , , , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.