Nieuwe opvatting over reïncarnatie

Ik zat te peinzen naar aanleiding van allerlei wat ik via de stroming Psychosofia over reïncarnatie had gelezen en toen stelde ik innerlijk de vraag wat is eigenlijk de essentie van reïncarnatie? Het antwoord flitste door me heen: Reïncarnatie is de opslag van potentieel Ik dacht: laat ik eens de … Lees verder