Platform van de vijf innerlijke elementen

In de Lichtpuntkaart ‘Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief’ wordt gesproken over het ‘Platform van de vijf innerlijke elementen’:

Hoop
Vertrouwen
Innerlijke ruimtelijke ordening
Nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en scheppingsenergieën
Diepte van verzoening Lees verder