Platform van de vijf innerlijke elementen

In de Lichtpuntkaart ‘Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief’ wordt gesproken over het ‘Platform van de vijf innerlijke elementen’:

Hoop
Vertrouwen
Innerlijke ruimtelijke ordening
Nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en scheppingsenergieën
Diepte van verzoening Lees verder

Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie op weg naar de eigen wezenskern – Deel 2

Werkcolleges: Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie op weg naar de eigen wezenskern, deel twee. Wederom worden jullie uitgenodigd je verder te verdiepen in het belang van de integratie van de geestesenergie in onze persoonlijkheid. In de komende drie werkcolleges is het ‘Platform van de vijf innerlijke elementen’ onze leidraad. De tekst hiervan is te vinden op de Lichtpuntkaart ‘Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief’ en ‘Platform van vijf innerlijke elementen’. Lees verder