AUDIO-1

'Lezingen'

Zohra Noach: "Het vrouwelijke aangezicht van God" (11 april 1986)

Zohra Noach: "Inwijding tot de kosmische Christus in onszelf" (20-11-1986)

Zohra Noach: "Leven dood leven" V(13-2-1987)

Zohra Noach: "Leven, dood, leven" A(13 februari 1987)

 

Elke 'Donatie' voor het werk van de Stichting is welkom.
Banknummer:
NL91 RABO 0114 5252 50
Ten name van:
Stichting Zohra Noach Foundation

Reacties zijn gesloten.