AUDIO-1

Zie ook:
www.zohranoachpublicaties.nl

'Lezingen'

Zohra Noach: "Het vrouwelijke aangezicht van God" (11 april 1986)

Zohra Noach: "Inwijding tot de kosmische Christus in onszelf" (20-11-1986)

Zohra Noach: "Leven dood leven" V(13-2-1987)

Zohra Noach: "Leven, dood, leven" A(13 februari 1987)


'Tempelvieringen'

Zohra Noach: "Tempelviering Lichtwijding" (21-12-2008) Bilthoven
'De her-geboorte van het eigen innerlijk licht'

Zohra Noach: "Tempelviering Lichtwijding" (20-12-2009) Bilthoven
'Herkenning van ons licht'

Zohra Noach: "Tempelviering Lichtwijding" (19-12-2010) Bilthoven
'Weerkaatsend Licht'

Zohra Noach: "Tempelviering Vuurwijding" (5-6-2011) Bilthoven
Innerlijke Herkenning van het eigen 'Ik ben'
Ontsluiering van de eigen heilige geest in ieder mens

Zohra Noach: "Tempelviering Dialoog" (5-6-2011) Bilthoven
'Dialoog'


 

Elke 'Donatie' voor het werk van de Stichting is welkom.
Banknummer:
NL91 RABO 0114 5252 50
Ten name van:
Stichting Zohra Noach Foundation

Reacties zijn gesloten.