VIDEO-2

Zie ook:
www.zohranoachpublicaties.nl

'Lezingen'

Zohra Noach: "Leven dood leven" (13-2-1987) Bilthoven


Zohra Noach: "Inwijding tot de kosmische Christus in onszelf" (20-11-1986) De Bilt


Zohra Noach: "Het vrouwelijke aangezicht van God" (11-4-1986) Bilthoven


Zohra Noach: "De kosmische Christus" (7-3-1986) Bilthoven

 

Elke 'Donatie' voor het werk van de Stichting is welkom.
Banknummer:
NL91 RABO 0114 5252 50
Ten name van:
Stichting Zohra Noach Foundation

Reacties zijn gesloten.