Basisleringen van Psychosofia

 1. Geest en ziel, onvernietigbaar energieveld in de continuïteit van leven in de persoonlijkheid van de mens.

 2. Geest, ziel en persoonlijkheid zijn de drie basiselementen van de mens.

 3. De leer van de nog onbewuste interactie van de drie basiselementen van de mens, in de mens.

 4. Herkenning en erkenning, werken met het onvernietigbare energieveld van Geest en ziel in de persoonlijkheid van de mens, door de mens zelf.

 5. Leer der energieën ten aanzien van de drie basiselementen van de mens met:

 • Herkenning en erkenning van de eigen contintuïteit van leven.

 • Herkenning en acceptatie van onbewuste bepalende schaduwkanten van latent aanwezige energieën in het onderbewustzijn, vanuit vorige incarnaties.

 • Bewuste hantering van de eigen innerlijke kracht, tot transformatie en harmonie van de menselijke persoonlijkheid.

 1. Geen enkele macht of kracht van buiten af, hoeft sterker te zijn dan de eigen innerlijke kracht.

 2. De verantwoordelijkheid van ieder mens ten aanzien van de eigen uitstraling in gedachte, woord en handeling, bepaalt de resonantietrillingen die de mens oproept.
   

© Zohra Noach

Reacties zijn gesloten.