Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie op weg naar de eigen wezenskern – Deel 2

Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie
op weg naar de eigen wezenskern

deel twee

Wederom worden jullie uitgenodigd je verder te verdiepen in het belang van

de integratie van de geestesenergie in onze persoonlijkheid

Inleiding

Zoals we in de inleiding tot de vorige werkcolleges hebben aangegeven, gaat het erom dat we herkennen en erkennen dat de geestesenergie in wezen de basis is waarop we staan, ons fundament. Hoe meer dat tot ons doordringt, hoe beter we er in zullen slagen er in ons dagelijks leven iets mee te doen, de geestesenergie werkzaam te laten zijn. Aan de hand van de Zeven Kernkwaliteiten van mens’ van Zohra Noach hebben we tijdens de vorige bijeenkomsten in de uitwisseling meer licht kunnen laten schijnen op wezenlijke, veelal verborgen, facetten, die op de bodem van onze ziel liggen.

In de komende drie werkcolleges is het 'Platform van de vijf innerlijke elementen' onze leidraad. De tekst hiervan is te vinden op de Lichtpuntkaart 'Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief' en 'Platform van vijf innerlijke elementen'.

De Zeven Kernkwaliteiten vormen als het ware de treden naar het 'Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief'. Dit verzoeningsoffensief is de opstap naar het 'Platform van de innerlijke Elementen'. We vragen jullie dan ook voorafgaand aan de bijeenkomsten een paar maal het verzoeningsoffensief thuis te doen. In de uitwisseling kunnen we dan met elkaar delen hoe het gewerkt heeft voor ons, wat we tegengekomen zijn. 

De vijf innerlijke elementen zijn:

Hoop

In ieder mens is de hoop een basiselement van het leven. Zonder hoop zou een mens geen kracht hebben om zich tot het Licht te wenden en zijn/haar levens-uitdagingen aan te gaan.

Vertrouwen

Het vertrouwen is een zeer kostbaar gegeven. Waar haalt een mens het vertrouwen vandaan? De zeven treden van de zeven kernkwaliteiten die wij mensen allen hebben, kunnen daar een grote hulp bij zijn.

Innerlijke ruimtelijke ordening

Innerlijke ruimtelijke ordening gebeurt dan als vanzelf in ons eigen innerlijk. Het plaatsen van de eigen manipulerende aspecten, belicht vanuit de zeven kernkwaliteiten, brengt nieuw licht en nieuwe perspectieven in de eigen gedachten en emoties.

Nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en scheppingsenergieën

Nu wordt het eigen licht en de eigen kracht zo sterk en stralend, dat er een geheel nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en zeer zeker ook op de eigen beperkingen kan komen.

Diepte van verzoening

Het Verzoeningsoffensief is de innerlijke strijd van elk mens om in liefde voor het eigen Zelf tot een eigen diepte van verzoening te komen: verzoening juist met de eigen beperkingen.
 
© Zohra Noach

Doel

Het doel van de werkcolleges is het pad naar de eigen wezenskern bewust te beleven. Naarmate we vorderen op dit pad, vindt er een verdere ontplooiing van het bewustzijn plaats. Tijdens de werkcolleges is het de bedoeling dat we de bewuste en de verborgen energetische drijfveren steeds duidelijker gaan herkennen. Als we deze herkennen kunnen we er bewust mee gaan werken.

De werkwijze is interactief, de nadruk ligt op de eigen beleving. Huiswerkopdrachten vormen een onderdeel van de werkcolleges.

De werkcolleges worden gegeven vanuit het perspectief van Psychosofia, een nieuwe onafhankelijke spirituele stroming, gebracht door Zohra Noach.

Programma

Dag 1

We kijken terug op de afgelopen werkcolleges en wat de impact ervan is geweest op ons dagelijks leven. Welke van de kernkwaliteiten heeft onze grootste affiniteit? We doen het verzoeningsoffensief.

Dag 2

We besteden aandacht aan momenten van bewustwording, door de eerste drie elementen te bespreken.

Dag 3

We besteden vooral aandacht aan de kracht en de mogelijkheden van visualiseren. De overige elementen komen aan de orde.

Begeleiders                    

Anna Hofkamp

Anna Hofkamp

"Mijn affiniteit ligt bij: anderen ondersteunen bij het in contact komen met het hogere in zichzelf"

Joyce Bos

Joyce Bos

"Het is mijn kracht om in wat ik vertel, verstilling en verdieping aan te brengen, zodat de ander die ook in zichzelf kan ervaren"

Informatie

Data: 1 maart, 22 maart en 12 april 2014
Tijd: van 11.00 uur tot circa 15.00 uur, lunchpauze van 13.00 – 14.00 uur (lunch niet inbegrepen)
Adres: Noorderkapel
Laurillardlaan 6
3723 DM Bilthoven
Investering: € 150,- inclusief koffie/thee

Wilt u deelnemen aan deze werkcolleges? Vul dan onderstaand formulier in. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Aanmelden

Meld u zich aan bij Joyce Bos via onderstaand formulier of telefonisch: 0251-259061Betalingen gaan naar: NL29INGB0003718478 t.n.v. J.J.J. Vunderink

Getagd , , , , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.