Nieuwe opvatting over reïncarnatie

Ik zat te peinzen naar aanleiding van allerlei wat ik via de stroming Psychosofia over reïncarnatie had gelezen en toen stelde ik innerlijk de vraag wat is eigenlijk de essentie van reïncarnatie? Het antwoord flitste door me heen: Reïncarnatie is de opslag van potentieel Ik dacht: laat ik eens de … Lees verder

Platform van de vijf innerlijke elementen

In de Lichtpuntkaart ‘Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief’ wordt gesproken over het ‘Platform van de vijf innerlijke elementen’:

Hoop
Vertrouwen
Innerlijke ruimtelijke ordening
Nieuwe visie op de eigen mogelijkheden en scheppingsenergieën
Diepte van verzoening Lees verder

Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie op weg naar de eigen wezenskern – Deel 2

Werkcolleges: Licht op creatieve zelfrealisatie en stabilisatie op weg naar de eigen wezenskern, deel twee. Wederom worden jullie uitgenodigd je verder te verdiepen in het belang van de integratie van de geestesenergie in onze persoonlijkheid. In de komende drie werkcolleges is het ‘Platform van de vijf innerlijke elementen’ onze leidraad. De tekst hiervan is te vinden op de Lichtpuntkaart ‘Eigen innerlijk Verzoeningsoffensief’ en ‘Platform van vijf innerlijke elementen’. Lees verder

Hoe helen ook snel kan gaan

  Een vriendin van mij voelde zich al een paar maanden moe en gedeprimeerd en vaak overviel haar het gevoel dat ze alles helemaal verkeerd deed. Ze dacht dat ze misschien wel bezig was een burnout te ontwikkelen en ze besloot een test te doen aan de hand van een … Lees verder